THỢ LÀNH NGHỀ
60
Hiện nay chúng tôi có đến 60 nhân công đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, và khả năng làm việc độc lập cũng như việc nhóm.
XE CHUYÊN DỤNG
20
Hơn 20 xe cẩu và thiết bị chuyên dụng dành cho việc cắt tỉa những cây đại thụ và phá dỡ nhà cao tầng.

DỊCH VỤ